GlobalThin GN015TH

Description

Vinyl thinner

Segment

Marine; Protective.

Type

Vinyl.

Substrate

Steel.

Function

Primer; Shopprimer; Thinner.