Bên dưới mớn nước

http://distancestudio.com/shells.php Trên thân tàu dưới mặt nước của du thuyền chỉ nên có một lớp phủ nhẵn cho phép di chuyển hoàn hảo.

http://crossfitraze.com/2019/05/page/2/ Lượng cáu bẩn phụ thuộc vào nhiệt độ của nước, độ mặn của nước, lưu lượng nước, thời gian trong năm và lượng ánh nắng. Bên cạnh việc cung cấp các hệ sơn đầy đủ cho thân tàu, Globalnavy đã phát triển GlobalNyl GN521AF, chống bẩn và tự làm láng để xử lý một loạt cáu bẩn và giúp bạn dễ dàng lựa chọn hơn.

Tại sao chọn lớp phủ Globalnavy?

buy modafinil in ireland

Globalnavy có trong danh mục đầu tư của mình một loại sơn tự làm láng và chống bẩn giúp cải thiện hiệu quả và tốc độ cho du thuyền của bạn.

Contact Us

On how to select the right anti-corrosive coating system for your case.