Két Ballast

Ballast nói chung là nước biển để cung cấp sự ổn định đầy đủ cho các tàu trên biển. Ballast được sử dụng để cân tàu xuống và hạ thấp trọng tâm của nó.

Tùy vào loại tàu, các bể chứa có thể là đáy kép (trải dài trên bề rộng của tàu), các bể cánh (nằm trên khu vực phía ngoài tàu từ sống tàu đến boong) hoặc bể phễu (chiếm phần góc trên giữa thân tàu và boong chính).

Điều kiện của các két ballast cũng xác định tuổi thọ của tàu và một hệ sơn bể đúng có thể có tác động đáng kể đến tính toàn vẹn cấu trúc của tàu và lợi ích hoạt động của nó.

Tại sao chọn lớp phủ Globalnavy?

Globalnavy, bằng cách phát triển loại sơn lót epoxy Globaldur GN101, thiết kế các hệ sơn đảm bảo bảo vệ chống ăn mòn tuyệt vời trong thời gian hoạt động của bể. Sự bảo vệ này là do sự kết hợp các tính chất độc đáo của nó (hiệu suất chống ăn mòn cao, không điểm sương, không dung môi, bám dính cạnh cao, công nghệ chuyển đổi và ức chế), thêm vào đó nó có thể được áp dụng cho thép với cấp độ nhiễm bẩn do việc sử dụng các quy trình xử lý bề mặt như phun/rửa, bắn nước hoặc ướt.

Việc áp dụng dễ dàng các lớp sơn lót của chúng tôi cho phép khô nhanh trong các điều kiện môi trường khác nhau nhất (nhiệt độ thấp và cao, độ ẩm cực độ/dưới điểm sương) và trong các xử lý bề mặt đa dạng nhất (xử lý cơ học, phun/rửa, bắn nước và bắn ướt);

Ảnh hưởng đến môi trường giảm đáng kể khi chúng tôi sản xuất loại sơn lót, GlobalDur GN101, với công nghệ xanh (không dung môi, sử dụng bắn nước hoặc bắn ướt trong xử lý bề mặt).

Hệ thống đề nghị

GlobalDur HASTIE_INT (GN 101LCEP)

Contact Us

On how to select the right anti-corrosive coating system for your case.