Lót sàn

Các sàn nhựa liên tục là những giải pháp tốt nhất mỗi lần có yêu cầu mang lại việc sử dụng dễ dàng và một dáng vẻ rất dễ chịu.

Các hệ sơn được Globalnavy phát triển và sản xuất cho các mục đích này rất dễ làm sạch, duy trì và đảm bảo một giải pháp thích hợp với các yêu cầu thẩm mỹ, chống trượt, kháng khuẩn, trong số những yêu cầu khác.

Downloads

Flooring ProductsFlooring ManualGN132EFSL ManualGN130EPSF Sys.

Tại sao chọn lớp phủ Globalnavy?

Các lớp sơn phủ Globalnavy có tính thẩm mỹ tuyệt vời; kháng tác nhân va đập, mài mòn, hóa chất, vi sinh vật, dễ làm sạch và bảo trì.

Nhân viên kỹ thuật của chúng tôi có thể tư vấn cho bạn về hệ sơn sàn tốt nhất cho dự án của bạn.

Chúng tôi phát triển các loại sơn lót đặc biệt:
⇒ GlobalDur GN112EP – Các bề mặt tráng men và gạch lát, bê tông cứng
⇒ GlobalDur GN114EP – Các bề mặt ướt hoặc bê tông xanh

Hệ sơn đề nghị

scatteredly Các hệ sơn nhẵn GlobalFloor
1. GN150EW – Hệ sơn epoxy gốc nước
2. GN120ER + GN132EFSL – Hệ sơn epoxy tự nhẵn
3. GN120ER + GN236PUSL + GN200Series – Hệ sơn polyurethane tự nhẵn

Erwitte Hệ thạch anh GlobalFloor
1. GN120ER + GN132EFSL + rải rác thạch anh tự nhiên + GN132EFSL – epoxy “silica tự nhiên” nhiều lớp
2. GN120ER + GN120ER + rải rác thạch anh màu + GN120ER - epoxy “thạch anh màu” nhiều lớp

Hệ sơn kháng vi sinh vật GlobalAM
1. GN150EW + GN153EW + GN250AMPW – hệ sơn gốc nước
2. GN120ER + GN132EFSL + GN208AMPV – hệ sơn Epoxy-Polyurethane tự nhẵn

Hệ sơn GlobalFloor DecoStone
1. GN120ER + vữa “đá tự nhiên” GN120ER + GN207PV – vữa “đá tự nhiên” epoxy
2. GN120ER + vữa “đá màu” GN120ER + GN207PV – vữa “đá màu” epoxy

Hệ gạch đá mài GlobalFloor
GN120ER + vữa kết hợp GN136ET + GN136ET + GN208PV

Hệ sơn GlobalFloor Sports
1. GN450AW + GN452AW + GN452AW – Hệ sơn Acrylic ECO
2. GN150EW + GN250PW – Hệ sơn ECO
3. GN410AP + GN410AP – Hệ sơn SB

Contact Us

On how to select the right anti-corrosive coating system for your case.