Kết cấu thượng tầng

Kết cấu của tàu, FPSO hoặc giàn khoan xa bờ, phải chịu sự bắn tóe nước biển cũng như phơi nắng và mưa.

Globalnavy cung cấp một loạt các lớp phủ hàng hải và ngoài khơi cho các hệ sơn bảo dưỡng từ các sản phẩm một thành phần hoặc hai thành phần hiệu suất cao. Việc lựa chọn chúng được quyết định bởi hiệu suất và tính tương thích được yêu cầu với các hệ sơn đã hiện diện trên kết cấu thượng tầng.

Tại sao chọn lớp phủ Globalnavy?

Globalnavy cung cấp đủ loại lớp phủ hiệu suất cao, GlobalDur GN101, bảo vệ chống ăn mòn tuyệt vời: lớp phủ của chúng tôi được thiết kế để chịu đựng, chuyển đổi, ức chế và không dung môi, giảm thiểu chi phí bảo trì; và lớp hoàn thiện hiệu suất cao duy trì hình dáng thẩm mỹ tốt của tàu trong một thời gian dài.