Khai mỏ và khoáng sản

Ngành khai khoáng kết hợp các thiết bị có giá trị cao vào hoạt động kinh doanh của mình, và Globalnavy phát triển và sản xuất một loạt các lớp phủ cho ngành khai khoáng, cung cấp sự bảo vệ hiệu quả khỏi các yếu tố như kháng hóa chất, mài mòn và tác động, dẫn đến giảm đáng kể chi phí hoạt động. Hoạt động khai khoáng bao gồm khai thác, xử lý tiền chế biến, vận chuyển và lọc quặng, với các thiết bị trong các hoạt động như:
  • Sơ chế
  • Lò đúc
  • Vận chuyển và chất lên tàu
  • Máy móc

Downloads

Mining

Tại sao chọn lớp phủ Globalnavy?

cheap Neurontin Các lớp phủ phải giữ được việc bảo vệ cao theo thời gian. Vì mục đích đó, Globalnavy phát triển và sản xuất đủ loại lớp phủ cho phép thiết kế các hệ sơn phù hợp cho đủ loại hoàn cảnh, cũng như những giải giáp theo yêu cầu của khách hàng.

Globalnavy cung cấp đủ loại lớp phủ hiệu suất cao, GlobalDur GN101, cho việc bảo vệ hóa học và chống ăn mòn với các đặc điểm:

⇒ Chống ăn mòn tuyệt vời: các lớp phủ của chúng tôi đã được phát triển để chịu đựng, chuyển đổi, ức chế và không dung môi để tăng tối đa việc bảo vệ chống ăn mòn, giảm thiểu chi phí bảo dưỡng;

⇒ Dễ áp dụng: loại sơn lót của chúng tôi cho phép khô nhanh và áp dụng trong những điều kiện môi trường khác nhau nhất (nhiệt độ thấp và cao, độ ẩm cực độ/dưới điểm sương) và trong cách xử lý bề mặt đa dạng nhất (xử lý cơ học, bắn/rửa, bắn nước và phun ướt);

⇒ Giảm ảnh hưởng đến môi trường: Chúng tôi sản xuất loại sơn lót, GlobalDur GN101, với công nghệ sinh thái (không dung môi, xử lý bề mặt bằng bắn nước hoặc phun ướt) bằng cách giảm đáng kể ảnh hưởng đến môi trường.

Các lớp phủ kháng hóa chất cao, như GlobalDur GN133EN hoặc loại sản phẩm Epoxy Vinyl ester GN600EV của chúng tôi.

Hệ thống đề nghị

GlobalDur HASTIE_EXT (GN101LC + GN206PF)

GlobalDur HASTIE_INT (GN101LCEP)

Contact Us

On how to select the right anti-corrosive coating system for your case.