Nghiên cứu & Phát triển

Việc nghiên cứu và phát triển của chúng tôi cam kết cung cấp các giải pháp an toàn hơn và thân thiện với môi trường, các sản phẩm mới có tính chất đổi mới và cải tiến những cái đang có cũng như cung cấp việc bán hàng hiệu quả và dịch vụ kỹ thuật cho các đối tác của chúng tôi.

Bằng cách giữ cho Globalnavy ở hàng đầu về công nghệ sơn phủ, chúng tôi giúp làm cho cuộc sống dễ dàng hơn và thuận lợi hơn cho người dùng cuối. Khả năng cạnh tranh của chúng tôi là tạo ra công nghệ sơn phủ hiệu suất cao mới như epoxy biến tính chống ăn mòn không dung môi tiên tiến của chúng tôi (chịu độ ẩm và bề mặt, chất ức chế – HASTIE).