Ngành công nghiệp hóa chất, bột giấy và giấy

Các hệ sơn công nghiệp hóa chất đòi hỏi độ bền, chất lượng và thiết lập nhanh – điều đó có nghĩa là bảo vệ chống ăn mòn lâu dài trong khi giảm thiểu những tổn thất do thời gian chết.

Globalnavy phát triển và sản xuất một loạt các sơn phủ công nghiệp hiệu suất cao cho các yêu cầu khác nhau của ngành chế biến hóa chất, bột giấy và giấy.

Dịch vụ kỹ thuật sơn phủ bảo vệ công nghiệp được tập trung và cam kết của chúng tôi sẵn sàng đảm nhận các yêu cầu về sơn phủ của bất kỳ dự án công nghiệp nào.

Thép

 • Boong tàu
 • Sàn
 • Ống khói công nghiệp
 • Đường ống
 • Thép kết cấu
 • Bồn chứa
 • Lớp lót bồn
 • Và những cái khác

Bê tông

 • Boong tàu
 • Sàn
 • Ống khói công nghiệp
 • Đường ống
 • Bê tông kết cấu
 • Bồn chứa
 • Lớp lót bồn
 • Xử lý nước thải
 • Và những cái khác

Tại sao chọn lớp phủ Globalnavy?

Các lớp phủ phải giữ được việc bảo vệ cao theo thời gian. Với mục đích đó, Globalnavy phát triển và sản xuất đủ loại lớp phủ cho phép thiết kế các hệ sơn phù hợp cho đủ loại hoàn cảnh, cũng như các giải pháp theo yêu cầu của khách hàng.

Globalnavy cung cấp đủ loại lớp phủ hiệu suất cao, GlobalDur GN101, để bảo vệ hóa chất và chống ăn mòn với tính năng:

⇒ Chống ăn mòn tuyệt vời: các lớp phủ của chúng tôi đã được phát triển để chịu đựng, chuyển đổi, ức chế và không dung môi để tăng tối đa việc bảo vệ chống ăn mòn, giảm thiểu chi phí bảo trì;

⇒ Dễ áp dụng: loại sơn lót của chúng tôi cho phép khô nhanh và áp dụng trong những điều kiện môi trường khác nhau nhất (nhiệt độ thấp và cao, độ ẩm cực độ/dưới điểm sương) và trong các cách xử lý bề mặt đa dạng nhất (xử lý cơ học, bắn/rửa, bắn nước và phun ướt);

⇒ Giảm ảnh hưởng đến môi trường: Chúng tôi sản xuất loại sơn lót, GlobalDur GN101, với công nghệ sinh thái (không dung môi, xử lý bề mặt bằng bắn nước hoặc phun ướt) bằng cách giảm đáng kể ảnh hưởng đến môi trường.

Các lớp phủ kháng hóa chất cao, chẳng hạn như GlobalDur GN133EN hoặc loại sản phẩm Epoxy Vinyl ester GN600EV của chúng tôi.

Các lớp phủ cho nhiệt độ cao: GlobalTemp GN002HT (Nhiệt độ lên tới 340 ° C), GlobalTemp GN012HT (Nhiệt độ lên đến 640 ° C), trong số những loại khác.

Hệ sơn đề nghị

GlobalDur HASTIE_EXT (GN101LC + GN206PF)

GlobalDur HASTIE_INT (GN101LCEP)

GlobalTempOnOperation (GN101HT + GN005HT)

Contact Us

On how to select the right anti-corrosive coating system for your case.