Chỗ ở

Bề mặt bên trong của tàu phải ở trong điều kiện tốt nhất vì là nơi ở và làm việc của thủy thủ đoàn. Vì lý do này và nghĩ đến sự thoải mái của những người cư ngụ, Globalnavy tận tụy thiết kế các lớp phủ có ý định bảo vệ hiệu quả và dễ bảo trì.