Giới thiệu GlobalNavy

Globalnavy là nhà sản xuất lớp sơn phủ nổi bật với trọng tâm về nghiên cứu và phát triển, kỹ thuật sản xuất tiên tiến và thương mại hóa đủ loại lớp phủ cho các thị trường kiến trúc/trang trí, bảo vệ, hàng hải và ngoài khơi.

Mục tiêu của chúng tôi tập trung vào các mối quan tâm về hiệu suất sinh thái và chống ăn mòn, đặc biệt do các nhu cầu to lớn được đặt trên các lớp phủ và các phương pháp làm sạch bề mặt ngày nay.

Chúng tôi luôn nhắm đến việc tạo thêm giá trị cho các đối tác của chúng tôi, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng với tinh thần sáng tạo và đổi mới về một cách tiếp cận khác đối với lớp phủ.

Globalnavy giữ sự quản lý minh bạch theo chuẩn mực đạo đức công ty của mình và với mục tiêu tăng giá trị công ty.