Công-te-nơ

Những kết cấu này phải chịu các điều kiện môi trường khắc nghiệt nhất cũng như chịu những va chạm cơ học mạnh, vì vậy điều quan trọng là bảo vệ không những bên ngoài mà còn cả bên trong.

Globalnavy phát triển và sản xuất một loạt các lớp phủ cho công-te-nơ, đảm bảo thời gian khô nhanh và chu kỳ bảo dưỡng được tăng lên.

Như vậy, cũng như các lớp lót công-te-nơ đóng mới, Globalnavy cũng phát triển và sản xuất đủ loại lớp sơn phủ cho bảo trì.

Tại sao chọn lớp phủ Globalnavy?

Globalnavy cung cấp đủ loại lớp phủ hiệu suất cao, từ chịu kẽm hoặc sơn lót epoxy đến lớp hoàn thiện polyurethane cho phép thiết kế giải pháp tốt nhất cho từng trường hợp. Lớp sơn lót có tính năng bảo vệ chống ăn mòn tuyệt vời kết hợp với lớp hoàn thiện hiệu suất cao, GlobalThane GN206, giúp duy trì mặt thẩm mỹ tốt của kết cấu theo thời gian.

Chúng tôi phát triển "GlobalWEC" (Water Epoxy for Containers) hệ sơn chống ăn mòn gốc nước được thiết kế đặc biệt cho loại áp dụng này.

Contact Us

On how to select the right anti-corrosive coating system for your case.