Cơ sở hạ tầng

Các cơ sở hạ tầng bằng bê tông và thép phải chịu các môi trường ăn mòn khác nhau và bởi vậy yêu cầu hệ sơn bảo vệ chống ăn mòn hiệu suất cao với những nỗ lực liên tục để cung cấp tỷ lệ chi phí-lợi ích tốt nhất.

Globalnavy phát triển và sản xuất một loạt bảo vệ thông qua các lớp phủ hiệu suất cao cho thị trường cơ sở hạ tầng thép và bê tông.

Thép

 • Boong tàu
 • Sàn
 • Ống khói công nghiệp
 • Đường ống
 • Thép kết cấu
 • Bồn chứa
 • Lớp lót bồn
 • Và những cái khác

Bê tông

 • Boong tàu
 • Sàn
 • Ống khói công nghiệp
 • Đường ống
 • Bê tông kết cấu
 • Bồn chứa
 • Lớp lót bồn
 • Xử lý nước thải
 • Và những cái khác

Tại sao chọn lớp phủ Globalnavy?

Globalnavy cung cấp đủ loại lớp phủ hiệu suất cao, GlobalDur GN101, mang lại việc bảo vệ chống ăn mòn tuyệt vời: các lớp phủ của chúng tôi được thiết kế để chịu đựng, chuyển đổi, ức chế và không dung môi, giảm thiểu chi phí bảo dưỡng; và các lớp hoàn thiện hiệu suất cao, GlobalThane GN206, giữ cho mặt thẩm mỹ tốt của cơ sở hạ tầng theo thời gian.

Hệ sơn đề nghị

GlobalDur HASTIE_EXT (GN101LC + GN206PF)

GlobalDur HASTIE_INT (GN101LCEP)

Contact Us

On how to select the right anti-corrosive coating system for your case.