Môi trường

Globalnavy làm việc trên các vấn đề môi trường từ tất cả các góc độ, bao gồm thiết kế sản phẩm, sản xuất, giao hàng, sử dụng và xử lý chất thải.

Globalnavy cố gắng không chỉ để bảo vệ môi trường khỏi ô nhiễm, bằng cách loại bỏ các hợp chất dung môi hữu cơ có hại được sử dụng trong sơn truyền thống qua việc phát triển công nghệ không dung môi, mà còn góp phần giải quyết vấn đề bằng việc thiết kế các sản phẩm cho phép áp dụng các phương pháp chuẩn bị bề mặt thân thiện với môi trường (bắn nước, phun ướt).

Chúng tôi tiếp tục sử dụng tài nguyên thiên nhiên hữu hạn của Trái đất một cách tiết kiệm và chúng tôi cố gắng hết sức để xây dựng một xã hội có ý thức về môi trường để tái chế và giảm dấu vết năng lượng, để cho giảm bớt tác động tiêu cực đối với trái đất.