Kiến trúc

Các tòa nhà và công trình kiến trúc được xây dựng sử dụng các vật liệu hoàn thiện khác nhau, tùy thuộc vào một số môi trường. Những kết cấu này đòi hỏi hệ sơn có tính thẩm mỹ và/hoặc bảo vệ được áp dụng thông qua các phương pháp hiệu quả và kinh tế và đảm bảo thời gian dài giữa các lần bảo trì.

buy Pregabalin in uk Thép

  • Lối đi bộ
  • Đường ống
  • Công trình xây dựng
  • Và những cái khác

buy deltasone prednisone Bê tông

  • Sàn
  • Đường ống
  • Mặt tiền
  • Công trình xây dựng
  • Phương tiện cất giữ
  • Và những cái khác

Tại sao chọn lớp phủ Globalnavy?

Globalnavy phát triển và sản xuất đủ loại sơn chất lượng tuyệt vời cho những khu vực khác nhau như nhà ở, văn phòng và mặt tiền tòa nhà.

Nhân viên kỹ thuật của chúng tôi có thể tư vấn cho bạn về hệ sơn tốt nhất cho dự án của bạn.

Hệ sơn đề nghị

GlobalArq_INT (GN450AW + GN454AW)

GlobalArq_EXT (GN450AW + GN459AW)

GlobalArq_GLO (GN450AW + GN458AW)

Contact Us

On how to select the right anti-corrosive coating system for your case.