Phần thân tàu dưới mặt nước (dọc và phẳng)

Trên phần thân tàu dưới mặt nước chỉ nên có lớp phủ nhẵn cho phép sự di chuyển của tàu hoàn hảo.

Globalnavy phát triển các hệ sơn chống bẩn hiệu quả giữ cho thân tàu không bị ăn mòn và không bị các sinh vật bám bẩn, cho phép chu kỳ bảo trì dài hơn và chi phí vận hành thấp hơn. Với đủ loại sản phẩm cho loại ứng dụng này, chúng tôi có thể định rõ các giải pháp cho hầu hết các tàu và mô hình thương mại.

Tại sao chọn lớp phủ Globalnavy?

Chúng tôi tập trung vào việc phát triển và sản xuất các sản phẩm, GlobalDur GN101, cho phép chu kỳ bảo trì dài hơn; sản phẩm chống bẩn GlobalCryl GN521AF, cho phép giảm tiêu thụ nhiên liệu và thời gian thương mại dẫn đến tăng hiệu quả và tính cạnh tranh của tàu.

Contact Us

On how to select the right anti-corrosive coating system for your case.