Ngành điện

Hầu hết các nhà máy điện sử dụng các nguồn năng lượng khác nhau như:

 • Hóa thạch
 • Gas tự nhiên
 • Hạt nhân
 • Năng lượng có thể hồi phục (năng lượng Mặt Trời, Gió, Thủy điện)

Hệ thống chống ăn mòn là yếu tố then chốt cho việc hoạt động hiệu quả của các nhà máy điện bởi vì chúng hoạt động trong môi trường ăn mòn cao với việc bảo dưỡng kém do chu kỳ hoạt động dài.

Việc áp dụng sơn lót của chúng tôi dễ dàng cho phép khô nhanh trong các điều kiện môi trường khác nhau nhất (nhiệt độ thấp và cao, độ ẩm cực độ/dưới điểm sương) và trong các cách xử lý bề mặt đa dạng nhất (xử lý cơ học, bắn/rửa, bắn nước và phun ướt).

Gennevilliers Thép

 • Boong tàu
 • Sàn
 • Ống khói công nghiệp
 • Đường ống
 • Thép kết cấu
 • Bồn chứa
 • Lớp lót bồn
 • Và những cái khác

is it legal to buy clomid online Bê tông

 • Boong tàu
 • Sàn
 • Ống khói công nghiệp
 • Đường ống
 • Bê tông kết cấu
 • Bồn chứa
 • Lớp lót bồn
 • Xử lý nước thải
 • Và những cái khác

Tại sao chọn lớp phủ Globalnavy?

Dù đó là xây mới hay bảo dưỡng, hệ sơn cho thép và bê tông Globalnavy cung cấp độ bền, chất lượng và áp dụng nhanh - có nghĩa là bảo vệ đầy đủ lâu dài trong khi giảm thiểu tổn thất do thời gian chết.

Globalnavy cung cấp đủ loại lớp phủ hiệu suất cao, GlobalDur GN101, cho việc bảo vệ hóa học và chống ăn mòn với các đặc điểm:

⇒ Chống ăn mòn tuyệt vời: các lớp phủ của chúng tôi đã được phát triển để chịu đựng, chuyển đổi, ức chế và không dung môi để tăng tối đa việc bảo vệ chống ăn mòn, giảm thiểu chi phí bảo dưỡng;

⇒ Dễ áp dụng: loại sơn lót của chúng tôi cho phép khô nhanh và áp dụng trong những điều kiện môi trường khác nhau nhất (nhiệt độ thấp và cao, độ ẩm cực độ/dưới điểm sương) và trong cách xử lý bề mặt đa dạng nhất (xử lý cơ học, bắn/rửa, bắn nước và phun ướt);

⇒ Giảm ảnh hưởng đến môi trường: Chúng tôi sản xuất loại sơn lót, GlobalDur GN101, với công nghệ sinh thái (không dung môi, xử lý bề mặt bằng bắn nước hoặc phun ướt) bằng cách giảm đáng kể ảnh hưởng đến môi trường.

Các lớp sơn phủ nhiệt độ cao: GlobalTemp GN002HT (nhiệt độ lên đến 340 ° C), GlobalTemp GN012HT (nhiệt độ lên đến 640 ° C), trong số những sản phẩm khác.

Hệ sơn đề nghị

GlobalDur HASTIE_EXT (GN101LC + GN206PF)

GlobalDur HASTIE_INT (GN101LCEP)

GlobalTempOnOperation (GN101HT + GN005HT)

Contact Us

On how to select the right anti-corrosive coating system for your case.