Áp dụng dưới nước

Cấu trúc thép và bê tông chìm dưới nước có thể chịu các điều kiện khắc nghiệt cũng như các tác động cơ học mạnh, và do đó yêu cầu hiệu suất hệ sơn bảo vệ cơ học và/hoặc chống ăn mòn cao.

Globalnavy phát triển và sản xuất loại sơn phủ hiệu suất cao áp dụng cho thép và bê tông dưới mặt nước.

Downloads

Underwater Products

Tại sao chọn lớp phủ Globalnavy?

Các lớp sơn phủ của chúng tôi cho áp dụng dưới mặt nước, GlobalDur GN133UE có khả năng bảo vệ chống ăn mòn tốt: nó được thiết kể để chịu đựng, chuyển đổi, ức chế và không dung môi. Dễ áp dụng, có thể sử dụng trên thép, bê tông và gỗ. Mat-tít epoxy GlobalDur GN136UE của chúng tôi có thể lấp kín các vết nứt giữa các lớp sơn.

Sản phẩm tiêm GlobalDur GN134UE cho phép gia cố cấu trúc và cơ học trong hầu hết các trường hợp chìm dưới nước.

Hệ thống đề nghị

GlobalDur UE (GN133UE + GN136UE)

Contact Us

On how to select the right anti-corrosive coating system for your case.